arrow_drop_up arrow_drop_down

De nieuwe privacy wetgeving (AVG)

Ook onze praktijk heeft de nieuwe AVG wetgeving geimplementeerd.

Per 25 mei treedt de AVG in werking: De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming: een nieuwe Europese wet die onze landelijke wetgeving overstijgt en vervangt. Onze huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt dan dus niet meer. Elke fysiotherapiepraktijk heeft met de AVG te maken.


Omdat de AVG veel verder gaat dan onze huidige wetgeving, hebben wij maatregelen moeten nemen; wij zijn namelijk verplicht om per 25 mei aan de AVG-regels te voldoen. Wij hebben een uitgebreid AVG-document opgesteld waarin de belangrijkste zaken zijn samengevat.


In elke paramedische praktijk moet er ook een zogenaamd verwerkingsregister aanwezig zijn. In simpele bewoordingen is dit een lijst/overzicht van welke persoonsgegevens wij opslaan, met welk doel en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Elke patiënt, maar ook de Autoriteit Persoonsgegevens, kan ons hierom vragen.


Verder heeft onze praktijk een vernieuwde Privacyverklaring: u kunt deze hier lezen.


Vanzelfsprekend is ervoor gezorgd dat onze software geheel AVG-proof is; wij voldoen aantoonbaar aan de eisen van de NEN7510 voor gegevensbescherming. 


Daarnaast zijn met alle partijen waar wij privacy gevoelige gegevens mee delen zogenaamde Verwerkersovereenkomsten afgesloten die borgen dat ook zij zich aan de nieuwe AVG wetgeving en werkwijze houden en een eventueel geconstateerd datalek moeten melden aan ons, u en de Autoriteit Persoonsgegevens 


Wij gebruiken cookies