Update rondom Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht

Contract met Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht verlengd via DSW

Per 1 januari 2022 is DSW de uitvoerende verzekeraar voor de afhandeling van de declaraties van de militairen die bij ons in de praktijk fysiotherapie krijgen.

Voorheen was dit VGZ, waar wij al lange tijd een contract mee hebben. Met DSW hebben wij geen contract, dus SZVK viel hier niet automatisch onder. Toch blijkt het zonder meer mogelijk om de kosten voor fysiotherapie voor alle militairen te declareren, dit door middel van een rechtstreeks contract met SZVK. Personeel van de Luchtmobiele Brigade, Luchtmacht, Landmacht en de Marechaussee rondom Arnhem gelegerd, was en is dus nog steeds welkom op onze praktijk. Wij kunnen met de verwijzing van de MGD-arts direct aan de slag en de kosten worden gewoon 100% gedekt via Defensie. Natuurlijk zijn mensen van de Marine ook welkom alleen is dat in deze regio wat meer een uitzondering.