Contractsituatie 2024

Voor 2024 zijn de contracten met Menzis, VGZ en SZVK verlengd. Dit betekent dat de kosten fysiotherapie bij deze verzekeraars direct bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Alleen fysiotherapie die buiten de dekking van uw (aanvullende-) verzekering valt wordt aan u gefactureerd. Hiervoor gelden de tarieven van 2024. Onder de paraplu van VGZ vallen ook IZA IZZ Univé UMC ZEKUR en Bewuz. Menzis heeft ook labels als Anderzorg, Hema en Vink Vink. Vergoedingen blijven een probleem bij alle verzekeraars. De regels per verzekeraar verschillen en veranderen vrijwel ieder jaar. Iedereen kan bij ons terecht ongeacht uw verzekeringssituatie.

Update rondom Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht

Contract met Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht verlengd via DSW

Per 1 januari 2022 is DSW de uitvoerende verzekeraar voor de afhandeling van de declaraties van de militairen die bij ons in de praktijk fysiotherapie krijgen.

Voorheen was dit VGZ, waar wij al lange tijd een contract mee hebben. Met DSW hebben wij geen contract, dus SZVK viel hier niet automatisch onder. Toch blijkt het zonder meer mogelijk om de kosten voor fysiotherapie voor alle militairen te declareren, dit door middel van een rechtstreeks contract met SZVK. Personeel van de Luchtmobiele Brigade, Luchtmacht, Landmacht en de Marechaussee rondom Arnhem gelegerd, was en is dus nog steeds welkom op onze praktijk. Wij kunnen met de verwijzing van de MGD-arts direct aan de slag en de kosten worden gewoon 100% gedekt via Defensie. Natuurlijk zijn mensen van de Marine ook welkom alleen is dat in deze regio wat meer een uitzondering.

Nieuwe baan in Duitsland

Processed with VSCO

Marjolein de Roo is begin november uit dienst getreden. Zij heeft een baan gevonden in een particuliere praktijk net over de grens in Emmerich, Duitsland. Marjolein is bijna 6 jaar in mijn praktijk werkzaam geweest. Ik zal haar inzet gaan missen. Ze heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een allround fysiotherapeute. De huidige situatie in de Nederlandse zorg en dan met name het beleid van de verzekeraars heeft haar tot dit besluit gebracht. In Duitsland is de waardering voor het werk als fysiotherapeut veel hoger. De autonomie in het vak is daar meer geborgd dan in Nederland. Vanzelfsprekend wens ik Marjolein veel succes met haar nieuwe baan.

Ard Kelderman

Corona

Conform de aanwijzingen van onze beroepsgroep zijn wij normaal aan het werk. In principe is onze praktijk normaal geopend voor iedere klacht. Wel stellen wij u vooraf een aantal vragen met betrekking tot het risico op mogelijke verspreiding van corona. Wij beperken hiermee de risico´s welke u en andere cliënten voor elkaar lopen. Heeft u fysiotherapie nodig? Bel ons en wij bepalen samen met u door middel van een paar korte vragen of u veilig naar onze praktijk kunt komen. Kan dit onverhoopt niet dan kunnen wij u mogelijk op een alternatieve manier toch helpen.