Contractsituatie 2024

Voor 2024 zijn de contracten met Menzis, VGZ en SZVK verlengd. Dit betekent dat de kosten fysiotherapie bij deze verzekeraars direct bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Alleen fysiotherapie die buiten de dekking van uw (aanvullende-) verzekering valt wordt aan u gefactureerd. Hiervoor gelden de tarieven van 2024. Onder de paraplu van VGZ vallen ook IZA IZZ Univé UMC ZEKUR en Bewuz. Menzis heeft ook labels als Anderzorg, Hema en Vink Vink. Vergoedingen blijven een probleem bij alle verzekeraars. De regels per verzekeraar verschillen en veranderen vrijwel ieder jaar. Iedereen kan bij ons terecht ongeacht uw verzekeringssituatie.