Tarieven bij niet (meer) verzekerd 2019

Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of u heeft uw maximale aantal behandelingen bereikt, dan hanteren wij de volgende tarieven:

Mocht u verhinderd zijn om een al gemaakte afspraak na te komen, dan moet deze minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden. Indien dit niet gebeurd is, brengen wij deze 100% in rekening. Deze rekening kunt u niet bij uw verzekering declareren! U kunt uw afspraak telefonisch (085-0020014) of per mail annuleren:

info@arnhemnoordfysiotherapie.nl

Betalen met pin is mogelijk, echter daarvoor geldt een toeslag van 2%.

Reguliere zitting in de praktijk

€ 35,60

Oedeemtherapie in de praktijk

€ 53,45

Lange zitting complex in de praktijk

€ 71,25

Telefonisch overleg

€ 17,80

Screening / DTF in de praktijk

€ 17,80

Intake en onderzoek na screening in de praktijk

€ 35,60

Intake en onderzoek na verwijzing in de praktijk

€ 53,45

Eénmalig fysiotherapie onderzoek in de praktijk

€ 71,25

TOESLAG: behandelingen aan huis

€ 17,80

TOESLAG: behandelingen in Inrichting of instelling

€ 11,30

TOESLAG: behandelingen buiten reguliere werktijd

€ 17,80

Niet nagekomen afspraak

€ volledig

Instructie/overleg ouders icm behandeling

€ 71,25

Rol Medical Tape

€ 10,00

Verstrekte hulpmiddelen

€ in overleg

Eenvoudig, kort rapport

€ 71,25

Gecompliceerd, tijdrovend rapport

€ 106,90

Ontspannings- of sportmassage

(30 min.)

€ 35,60

Ontspannings- of sportmassage

(50 min.)

€ 53,54

Wellness behandeling

(30 min.)

€ 40,80

Welness behandeling

(50 min.)

€ 65,00


Chronische Lijst:

Chronische lijst zoals die geldt per 08-11-2012

Deze is te vinden bij

de website van de overheid

Arnhem Noord Fysiotherapie & Wellness Buddha Tarieven & Betalingsvoorwaarden


Contracten, wel en niet getekend vanaf 1-1-2019

Arnhem Noord Fysiotherapie heeft contracten met:

 • Menzis (inclusief: Anderzorg Zorgverzekeraar en Azivo Algemeen Ziekenfonds de Volharding OWM UA, Hema en PMA)
 • VGZ-IZA-Trias-Univé (inclusief: Univé Zorg N.V., Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, ZEKUR, BEWUZ+ Aevitae (VGZ), Caresco B.V., IZA Zorgverzekeraar NV, UMC Zorgverzekeraar, VGZ Zorgverzekeraar N.V., BESURED, United Consumers, National Academic IAK Verzekeringen B.V. (VGZ), IZZ Zorgverzekeraar NV, Avitae (Goudse), IZA - VNG, Caresco Cares (de Goudse) Turien VGZ)

Bent u bij bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd, dan worden gegeven behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Bij afwijzing van vergoeding door de verzekeraar aan ons (bijvoorbeeld doordat de aanvullende verzekering is opgebruikt, door schorsing, etc) gelden altijd de nevenstaande tarieven. Wij kunnen niet nagaan bij uw verzekeraar hoeveel behandelingen u al elders heeft gehad. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor.

Arnhem Noord Fysiotherapie heeft bewust GEEN contracten met:

 • CZ (inclusief: Delta Lloyd en OHRA)
 • Achmea/Agis (inclusief: FBTO, Aevitae (Avéro Achmea), Caresco (Avéro-Achmea), Zilveren Kruis Achmea, OZF Achmea, IAK (Avero Achmea), Interpolis, Turien Avero, Pro Life Zorgverzekeringen, TakeCareNow!)
 • ENO
 • De Friesland
 • Multizorg
 • RZA
 • Zorg en Zekerheid
 • ONVZ (VvAA)
 • DSW

Bent u verzekerd bij deze zorgverzekeraars, dan krijgt u aan het einde van de maand ZELF de nota over uw behandelingen. Afhankelijk van de door u gekozen (restitutie-) polis krijgt u deze dan volledig of gedeeltelijk vergoed. Heeft u geen Aanvullende Verzekering, dan krijgt u alleen fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering als de aandoening voorkomt op de chronische lijst. Meestal is dat vanaf de 20e behandeling, soms ook direct, bij artrose van de knie of heup bijvoorbeeld. Wij kunnen u hierover informeren.

Controleer ALTIJD zelf hoeveel behandelingen u vergoed krijgt van uw eigen aanvullende zorgverzekering, zodat u niet voor verassingen komt te staan!

Dit kunt u zelf navragen bij uw zorgverzekeraar, de voorwaarden zijn per persoon en per verzekeraar verschillend.

Arnhem Noord Fysiotherapie & Wellness kamer groen tarieven & betalingsvoorwaarden

Vergoedingen Basisverzekering:

Fysiotherapie wordt ook vergoed uit de basisverzekering als de aandoening voorkomt op de chronische lijst. Meestal is dat vanaf de 20e behandeling, soms ook direct, bij artrose van de knie of heup bijvoorbeeld. Wij kunnen u hierover informeren. Dit geldt alleen voor de behandeling van specifieke lichamelijke klachten of aandoeningen. Deze staan vermeld op de zogenaamde chronische lijst. De soort basispolis bepaalt of een verzekerde zijn eigen therapeut kan kiezen. Voor de kosten geldt het verplichte eigen risico.

Kijk voor de meeste actuele voorwaarden op:

Fysiovergoedingen.nl

Niet verantwoordelijk

Arnhem Noord Fysiotherapie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een eventuele onjuiste interpretatie van de gegevens van uw eigen verzekering. Tevens zijn wij ook niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van uw eigen verzekeringspolis.


Betalingsvoorwaarden

 • Bij het aangaan van een behandeling bij Arnhem Noord Fysiotherapie gaat u akkoord met het in rekening brengen en de betaling van het vastgestelde tarief voor een zitting Fysiotherapie.
 • Indien u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent waarmee wij een overeenkomst hebben zult u geen rekening toegestuurd krijgen. In alle andere gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de in rekening gebrachte bedragen. De declaraties kunt u dan zelf indienen bij uw verzekeringsmaatschappij.
 • Indien achteraf mocht blijken dat vergoeding door uw zorgverzekeraar op wat voor wijze dan ook niet (meer) plaats vindt, krijgt u alsnog een rekening toegestuurd.
 • Het is zeer belangrijk dat u zelf nakijkt welke en hoeveel behandelingen fysiotherapie u, krachtens uw eigen (al dan niet aanvullende verzekering) vergoed krijgt en vanaf welk moment u de behandelingen zélf moet gaan betalen.
 • Arnhem Noord Fysiotherapie is nooit aansprakelijk voor een onjuiste interpretatie van de gegevens van uw eigen verzekering!
 • De declaraties voor fysiotherapeuten voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum. Hierna is Arnhem Noord Fysiotherapie gerechtigd over de hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Na 2 aanmaningen is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij de eerste aanmaning 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 15,- Bij een tweede aanmaning wordt 30% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 30,- in rekening gebracht.
 • Tarieven; Met de meeste verzekeraars hebben wij contracten. Indien er geen overeenkomst is met de verzekering worden de tarieven gehanteerd zoals die in de wachtkamer opgehangen zijn en op deze website te lezen zijn.